• DOLAR
  %0,01
 • EURO
  %-0,29
 • ALTIN
  %-0,14
 • BIST
  %-0,75
Altılı masadan ortak ‘Kurumsal Reformlar Komisyonu’ raporu! Merkez Bankası sonucu dikkat çekti

Altılı masadan ortak ‘Kurumsal Reformlar Komisyonu’ raporu! Merkez Bankası sonucu dikkat çekti


CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Mutluluk Partisi temsilcilerinden oluşan “Kurumsal Reformlar Komisyonu”, iktidarları döneminde Türkiye’nin kurumsal yapılarında gerçekleştirilecek değişikliklere ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı. Raporda yer edinen “TCMB’nin merkezi başkent Ankara’dadır. Bankanın Ankara’ya taşınma süreci mümkün olan en kısa sürede sağlanacaktır.” ifadeleri dikkat çekti.

_124966879_ft9rxwzxoaat2zd

Rapora ilişkin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, DEVA Partisi Iktisat ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Siyaset İzleme Kurulu Başkanı Feridun Alim, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Mutluluk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sabri Tekir, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Litai Konukevi’nde basın toplantısı düzenledi.

LİDERLERDEN TAM MUTABAKAT

Burada konuşan Sabri Tekir, kurumsal yapılardaki değişikliklere ilişkin hazırladıkları raporun, parti liderlerinin tam mutabakatıyla onaylandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yanlışlık, eksiklik ve boşluklarının tüm çıplaklığıyla ortada bulunduğunu ifade eden Tekir, parlamenter sisteme geçişle, uzun vadeli stratejilere, orta ve kısa vadeli plan ve programlara, kamu ile sivil toplumun koordineli şekilde çalışmalarını yürütmelerine, kurumların, kanunlar yada sivil kesim tarafınca verilmiş görevleri bağımsız ve özgür bir halde yürütebilmelerine, sağlam kaynaklardan elde edilmiş doğru ve güvenilir ekonomik ve toplumsal verilere gereksinim bulunduğunu söylemiş oldu.

“PAHALILIĞI BİTİRMEK” İÇİN ‘MERKEZ BANKASI’ ADIMI

Bu kapsamda, usulsüz ve tadı uygulamalar sebebiyle meydana gelen kamusal zarar ve riskleri, açık ve gizli saklı tüm yükümlülükleri, sıhhatli verileri hızla ve eksiksiz bir halde tespit ederek cumhurbaşkanına raporlayacak, kamu kurumlarından seçilmiş denetim mensubu ve uzmanlardan oluşan geçici bir “Durum ve Hasar Tespit Komitesi” kurulmasına karar verildiğini aktaran Tekir, ekonomik ve toplumsal politikaların geliştirilmesi ve uygulanmasında taraflar içinde istişareyi sağlamak, ülkenin kaynaklarını kapı arkasında kişisel ilişkilerle belli kesimlere peşkeş çekmek yerine, toplumun tüm kesimlerinin ortak menfaatlerini gözetecek şekilde adaletle kullanmak için Ekonomik ve Toplumsal Konseyi derhal işlevsel hale getireceklerini dile getirdi.

Kamu kesiminde tutarlılık, sürdürülebilirlik ve koordinasyonu sağlayacak, hususi kesimle yakın bir diyalog ve iş birliği içinde çalışacak, Türkiye’nin dünyanın en gelişmiş ve varlıklı ülkeleri arasına girmesini sağlayacak alternatifleri karar alıcıya sunacak yeni ve kuvvetli bir “Strateji ve Planlama Teşkilatı” kurulması mevzusunda mutabık kaldıklarını ifade eden Tekir, bu teşkilatın müessese ve emek verme esaslarını belirlediklerini kaydetti.

Pahalılığı bitirmek, milletin tekrardan rahata ermesini sağlamak, Türkiye’nin haiz olduğu büyük potansiyeli harekete geçirmek için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) vasıta bağımsızlığını sağlayacak, döviz rezervlerinin saydam olmayan yöntemler ve kapı arkası operasyonlarla yok edilmesini önleyecek, fiyat ve finansal istikrarı gerçekleştirecek düzenlemeler üstünde mutabık kalındığını belirten Tekir, “Altılı Masaya dahil siyasal parti liderlerimizle teşkil edilen Kurumsal Reformlar Komisyonu tarafınca hazırlanan ve kamuoyuna açıklanan bu çalışmanın milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

“HIZLA CUMHURBAŞKANINA RAPORLAYACAK”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak da kurumsal kapasitesi ve güvenilirliği en ağır yara alan kurumlardan birinin TÜİK bulunduğunu ifade ederek, kurumun, başta enflasyon olmak suretiyle işsizlik, gelişme, yoksulluk ve gelir dağılımı benzer biçimde temel istatistiklerine itimat kalmadığını söylemiş oldu.

Kamu maliyesindeki tahribatın tam olarak bilinmemesinin ve verilere olan güvensizliğin ekonomide ciddi belirsizliğe niçin bulunduğunu belirten Öztrak, şunları kaydetti:

“Bu çerçevede iktidara gelir gelmez ilk işimiz cumhurbaşkanına bağlı, seçkin, liyakatli ve deneyimli denetim mensubu ve uzmanlardan bir Durum ve Hasar Tespit Komitesi oluşturmak olacaktır. Komite, kurumlardan veri ve data temini noktasında tam yetkiyle donatılacaktır. Durum ve Hasar Tespit Komitesi veri kalitesiyle ilgili sorunları, kamu zararlarını, riskleri, açık, gizli saklı tüm yükümlülükleri hızla cumhurbaşkanına raporlayacaktır. Strateji ve Planlama Teşkilatı başta olmak suretiyle ilgili kurumlar bu doğru, sıhhatli veriler ve tespitler çerçevesinde lüzumlu adımları atacaklardır. Komitenin araştırmaları esnasında belirlenen usulsüzlükler ve mevzuata aykırı durumlar, yolsuzlukları araştırmak ve soruşturmakla görevlendirilecek Devlet Denetleme Kurulunun, TBMM Yolsuzlukları Araştırma Komisyonunun ve Sayıştayın çalışmalarına mühim girdi elde edecektir. Türkiye, kuralsızlık yerine kuralın, keyfilik yerine hesap verebilirliğin hakim olacağı yeni bir devrin şafağındadır.”

“UZLAŞMA VE KATILIMCILIĞI ARTIRAN BİR YAPI”

Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp de ülke sorunlarının diyalog ve uzlaşma kanalıyla ele alınması, tüm kesimlerin ortak menfaatlerinin sağlanması, iş birliğinin kurumsallaştırılarak karar alma mekanizmasına dahil edilmesi için kurulan Ekonomik ve Toplumsal Konseyin 2009’dan sonrasında asla toplanmadığını hatırlattı.

İktidara gelir gelmez Ekonomik ve Toplumsal Konseyi derhal toplayacaklarını dile getiren Şahinalp, Konseyin, Birleşmiş Milletlerin açıklamış olduğu “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ekseninde ekonomik ve toplumsal kesimler içinde uzlaşma ve katılımcılığı artıran bir yapıya dönüşümünün sağlanacağını söylemiş oldu.

Ekonomik ve Toplumsal Konseyde vazife alanların, hükümete yakınlıkları ve politik kaygılara bakılırsa değil, temsil güçlerine bakılırsa seçileceğini, üyeler içinde temsilde adaletin sağlanacağını belirten Şahinalp, konsey başkanının geçiş döneminde cumhurbaşkanı, parlamenter sisteme geçildiğinde ise başbakan olacağını aktardı.

“STRATEJİLER OLUŞTURACAK KURUMSAL YAPIYA İHTİYAÇ VAR”

DEVA Partisi Iktisat ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı da dünya ekonomisinin belirsizliklerin, risk ve fırsatların yoğun olduğu bir döneme girdiğini, bu zamanda Türkiye’de stratejiler oluşturacak kurumsal bir yapıya gereksinim bulunduğunu kaydetti.

Bu çerçevede, başlangıçta cumhurbaşkanına, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçildiğinde ise başbakana direkt bağlı Strateji ve Planlama Teşkilatını hızla kuracaklarını özetleyen Çanakçı, “Bu teşkilat, küresel gelişmelerle bütünleşik olarak, tüm kesimleri kapsayacak bütüncül bir yaklaşımla, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ekseninde, ulusal, bölgesel ve sektörel bazda strateji, düzeltim, plan ve programları hazırlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Siyaset İzleme Kurulu Başkanı Feridun Alim de kurumsal yapılarda yaşanmış olan bozulmanın, Türkiye’nin dünya ekonomisindeki değişime uyumunu engellediğini, ekonominin dış etkilere dayanma enerjisini zayıflattığını, ülkenin dünyadaki yeri ve etkinliğini geri götürdüğünü söylemiş oldu.

Tüm bu sorunların çözümünün, acilen tam parlamenter sisteme geçilmesinden, güçler ayrılığı ve hukukun üstünlüğünün tesis edilmesinden, iktisat başta olmak suretiyle tüm kurumsal yapının güçlendirilmesinden, istişare, ortak akıl ve koordinasyona dayalı bir kamu yönetimi anlayışı geliştirilmesinden, kaynakların tüm cemiyet kesimlerinin ortak yararını gözetecek şekilde kullanılmasından, akla ve bilme dayalı politikalara dönülmesinden geçtiğini ifade eden Alim, hedeflerinin, ekonomiyi içinde bulunmuş olduğu ağır bunalımdan çıkarmak, milleti huzura ve refaha kavuşturmak, Türkiye’yi her alanda dünyanın saygı duyulan ve gelişmiş ülkelerinden biri haline getirmek bulunduğunu kaydetti.

thumbs_b_c_a66924ed1e3fb900ea18276bc963c00e

“MERKEZ BANKASI ANKARA’YA TAŞINACAK”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz da enflasyonun kalıcı olarak düşüp, tek haneli değerlere indirilebilmesi için Merkez Bankasının elindeki araçları bağımsız bir halde kullanan, karar alan, itibarlı ve etkili bir kurum olmasının büyük ehemmiyet taşıdığını altını çizdi.

Merkez Bankasının başkan ve üst düzey yönetiminin atanma süreçlerinin şeffaflık, yeterlik, liyakat ve ortak aklı esas alan bir zeminde tekrardan tasarlanacağını ifade eden Yılmaz, başkan, başkan yardımcıları ve Para Politikaları Kurulu üyelerinin 5 senelik süre ile atanacağını söylemiş oldu.

Internasyonal döviz rezervlerinin güçlendirileceğini, rezervlerin kullanımında keyfiliğin giderileceğini, biriki yönetiminin saydam ve hesap verebilir bir çerçevede yürütülmesinin sağlanacağını dile getiren Yılmaz, şöyleki konuştu:

“Her ne şekilde olursa olsun, biriki satışları en geç 15 günlük periyotlarla kamuoyuna açıklanacaktır. Kamuoyunda ‘128 milyar dolar’ olarak malum ve halen sürdürülen Merkez Bankası rezervlerinin saydam olmayan bir halde ve dolambaçlı yollarla satışına ilişkin işlemler yönetimsel ve hukuki denetime doğal olarak tutulacak, tespit edilen hata, usulsüzlük, yolsuzluk ve kamu zararının sonuna kadar takip edeni sağlanacaktır. TCMB’nin merkezi başkent Ankara’dadır. Bankanın Ankara’ya taşınma süreci mümkün olan en kısa sürede sağlanacaktır. Banka Kanunu’na aykırı halde Ankara dışına taşınma işlemleri ve bu işlemler sonrasında uğranılan kamu ziyanı yönetimsel ve hukuki denetime doğal olarak tutulacak ve zararlar ilgililerine rücu edilecektir.”

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Milyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan temmuz zammı mesajıMilyonlar bu açıklamayı bekliyordu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan temmuz zammı mesajı
İlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktıİlkay Yiğit’in son sözleri ortaya çıktı
Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!Yunanistan, Türkiye sınırına hendek kazıyor!
Kaynak: webhane.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

mega888 apk