ataşehir escort fethiye escort bayan bahçelievler bayan escort

 • DOLAR
  %0,17
 • EURO
  %-0,05
 • ALTIN
  %0,75
 • BIST
  %0,29
Tüketicilerin korunmasını öngören kanunun ilk 9 maddesi kabul edildi

Tüketicilerin korunmasını öngören kanunun ilk 9 maddesi kabul edildiTüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ilk 9 maddesini kapsayan birinci kısmı, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.


Tüketicilerin korunmasını öngören kanunun ilk 9 maddesi kabul edildi

Kabul edilen maddelere bakılırsa, taksitle satış sözleşmelerinde temerrüt durumunda kalan borcun tümünün peşin kılınmasına ilişkin koşullar, Türk Borçlar Kanunu ile uyumlu ve tüketici lehine olacak şekilde değiştirilecek. Taksitle satış sözleşmelerinde tüketicinin kalan borcunun tümünün ifasının talep edilmesi için kanundaki öteki şartların yanı sıra kalan borç yerine sözleşmede yer edinen karşılık dikkate alınacak.

Tüketici kredilerinde kredi borcunun tamamının erken ödenmesi halinde bildirim aranmaksızın cayma hakkı hükümleri uygulanacak. Böylece tüketicilerin, ödedikleri ücret ve masrafların iadesi ile kredi sebebiyle katlandıkları maliyet azaltılacak.

Kredili mevduat hesabı, kredi kartı benzer biçimde belirsiz süreli tüketici kredilerinde faiz oranında tüketici lehine değişikliklerin derhal uygulanabilmesi için düzenleme yapılacak. Bu kapsamda faiz oranındaki indirimin, tüketici lehine olması dolayısıyla yürürlüğe girmesi için 30 gün öncesinde bildirim yapılması şartı kaldırılacak. Bu koşul yalnızca faiz oranı artırımını kapsayacak şekilde değiştirilecek.

Tüketicilerin korunmasını öngören kanunun ilk 9 maddesi kabul edildi #1

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KONUT PROJELERİNDE TESLİM SÜRESİ

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un, tüketici kredilerine ve konut finansmanı sözleşmelerine sigorta yaptırılmasını kapsayan maddeleri, “Sigorta, yan finansal ürün ve hizmet sunumu” başlığıyla tekrardan düzenlenecek. Bu kapsamda tüketicinin yazılı yada kalıcı veri saklayıcısı vasıtasıyla açık talebi olmaksızın kredi bağlantılı sigorta yaptırılamayacak.

Konut finansmanı kuruluşu ile kredi veren, kredi bağlantılı sigorta içermeyen bir sözleşmeyi de tüketiciye teklif etmek koşuluyla kredi bağlantılı sigorta yaptırılmasını içeren bir kredi sözleşmesini, konut finansmanı sözleşmesini tüketiciye sunabilecek.

Tüketicinin istediği sigorta şirketinden sağlamış olduğu güvence, kredi veren tarafınca, konut finansmanı kuruluşu tarafınca kabul edilmek zorunda olacak. Kredi bağlantılı sigortanın, kredi borcunun geri ödenme teminatını sağlamak amacıyla meblağ sigortalarında kalan borç tutarıyla ve vadesiyle uyumlu olması gerekecek.

Tüketici kredisi sözleşmesi ile konut finansmanı sözleşmesi, kredi ile ilgili olanlar hariç yan finansal ürün ve hizmetlerin satın alınması şartına bağlanamayacak.

Ön ödemeli olarak satılan konutlar, sözleşmede belirlenen tarihte tüketicilere teslim edilecek. Büyük ölçekli konut projelerinde inşaatın tamamlanması oldukça uzun süreler alabildiği için ön ödemeli olarak satılan konutların tüketicilere azami teslim süresi 36 aydan 48 aya çıkarılacak. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle beraber zilyetliğin devri halinde de devir ve teslim yapılmış sayılacak.

Tüketicilerin korunmasını öngören kanunun ilk 9 maddesi kabul edildi #2

ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR

Başta mobilya olmak suretiyle niteliği itibarıyla farklılık arz edebilen ve tüketicilerin hususi talep ve gereksinimleri doğrultusunda hazırlanan malların teslimi, tüketicinin bilgilendirilmesi ve onayı ile mesafeli sözleşmelerde genel kaide olan 30 günde teslim yada ifa edilme yükümlülüğünden kural dışı tutulacak.

Aracı hizmet sağlayıcılara; mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak yönetmelikle belirlenen hususlara dair tüketicilerin bildirim ve taleplerini iletebilecekleri ve söz mevzusu hususları takip edebilecekleri kesintisiz bir sistemi kurma yükümlülüğü getiriliyor.

Aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişkin satıcı yada sağlayıcı adına ve hesabına tüketicilere yaptıkları ön bilgilendirme, ön bilgilendirmenin teyidi ve onayına ilişkin işlemlerden, işlemi meydana getiren olarak satıcı yada sağlayıcı ile beraber müteselsil görevli tutulacak.

Tüketicinin bilgilendirilmesine ilişkin yönetmelikte düzenlenen ön bilgilendirmede bulunması mecburi unsurlardaki eksikliklerin aracı hizmet sağlayıcıdan kaynaklanması durumunda mesuliyet, aracı hizmet sağlayıcıda olacak.

Mesafeli sözleşmelere ilişkin işlemlerin yapıldığı platformu kuran ve işleten aracı hizmet sağlayıcıları, aracılık edilen işlemlere ilişkin kayıtları tutacak, ilgililere verecek.

Aracı hizmet sağlayıcıların, satıcı yada sağlayıcılar ile olan sözleşmelerine uymaması sebebiyle düzenlemelere aykırılığa yol açarsa, aykırılık teşkil eden her bir işlemden sorumluluğu bulunacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, aracılık edilen mesafeli sözleşmelerin karşılık tahsilatına da aracılık etmeleri durumunda, kanunda düzenlenen ayıba ilişkin mesuliyet halleri ile teslim yada ifa sonrası bedelin satıcıya yada sağlayıcıya aktarıldığı durumlar haricinde, karşılık kendilerinde kalmış olduğu sürece teslim yada ifa ile cayma hakkının kullanımında satıcı yada sağlayıcıyla beraber tüketicilere karşı müteselsil görevli olacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, satıcı yada sağlayıcı onayı olmaksızın düzenledikleri kampanya ve indirimlerle satıcı yada sağlayıcı adına kurulmasına aracılık ettikleri mesafeli sözleşmelere ilişkin olarak; tedarik edememe, yığın yetersizliği benzer biçimde nedenlerle sözleşme mevzusu mal ya da hizmetin asla ya da gereği benzer biçimde teslim yada ifa edilememesine niçin olmalarından görevli tutulacak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, teslim yada ifa zamanı benzer biçimde tüketicinin alışveriş tercihinde ve satın alma sonrasında fesih hakkının kullanımında mühim bir tesiri olan reklamlarında taahhüt edilen bilgilerin tüketiciye meydana getirilen ön bilgilendirmeyle uyumlu olması ve ispatına ilişkin görevli olacak.

Tüketicilerin korunmasını öngören kanunun ilk 9 maddesi kabul edildi #3

DEVRE MÜLKLERE DÜZENLEME

Teklifle, dönem dinlence sözleşmelerinin kapsamı ile düzenlenme usul ve esasları açıklığa kavuşturuluyor.

Dönem dinlence satışının finansal kiralamayla yapılması durumunda da dönem dinlence sözleşmelerine ilişkin kanun hükümleri uygulanacak.

Ayni hakka mevzu dönem dinlence sözleşmelerinin, yalnız Kat Mülkiyeti Kanunu’nda belirtilen usul ve esaslar kapsamında dönem mülk sözleşmesi şeklinde kurulması mecburi olacak.

Birleşke yada tecim şirketi ortaklığı ya da dernek yada vakıf üyeliği suretiyle dönem dinlence hakkı tanınması yasaklanarak kanunun getirmiş olduğu korumadan tüketicilerin yararlanması sağlanacak.

Paravan firmalar kurularak tüketicilerin mağdur edilmesinin engellenmesi amacıyla dönem tatile mevzu mal üstünde ayni gerçek sahibi olmayanların dönem mülk yada dönem dinlence satışı yapması yasaklanacak.

Tüketicinin, dönem dinlence sözleşmesinden cayma hakkını daha kolay kullanabilmesi için getirilmiş olan cayma süresi içinde tüketiciden ödeme yada borçlandırıcı belge alma yasağı, ayni hakka mevzu dönem dinlence sözleşmesi olan dönem mülk sözleşmelerini de kapsayacak şekilde genişletilecek. Söz mevzusu yasağın ihlali halinde, tüketicilere ödemeleri derhal iade edilecek; tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, tüketici yönünden geçersiz olacak.

Dönem mülk hakkı veren sözleşmeler de dahil olmak suretiyle tüketicilerle ön ödemeli dönem dinlence sözleşmesi kurulamayacak.

Dönem mülk hakkı veren sözleşmeler hariç olmak suretiyle, dönem dinlence sözleşmeleri en fazla 10 yıl için kurulacak.

Tüketici, kişisel hak elde eden dönem dinlence sözleşmesinden meydana gelen dinlence hakkını belirli bir dönem için kullanmayacağını tatilin başlamış olacağı tarihten minimum 90 gün ilkin sağlayıcıya bildirirse, o dönem için tüketiciden herhangi bir isim altında bir karşılık talep edilemeyecek.

Tüketicilerin korunmasını öngören kanunun ilk 9 maddesi kabul edildi #4

YENİLENMİŞ ÜRÜNLER

Yenilenmiş ürünlere tüketiciye teslim tarihinden itibaren asgari bir yıl güvence verilmesi mecburi olacak. Sadece özelliği sebebiyle bazı malların güvence şartları Tecim Bakanlığınca başka bir ölçü birimiyle de belirlenebilecek.

Yönetmelikle belirlenen mallar sadece Bakanlıkça yetkilendirilen merkezlerde yenilenmesi şartıyla yenilenmiş ürün olarak satılabilecek. Yenileme merkezleri, Bakanlıktan yetki belgesi alacak.

Elektronik kimlik bilgisi bulunan malların kullanılmış ve kayıtlı olduğuna ilişkin doğrulama yapılmasının gerektiği durumda bu doğrulamalar Bakanlık, yenileme merkezi ve yetkili alıcı tarafınca Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara bakılırsa Data Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından yapılacak.

Genel Kurulda, teklifin ikinci bölümünün tümü üstündeki görüşmelerin tamamlanmasının peşinden TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşime ara verdi. Erdoğmuş, aranın peşinden komisyonun yerinde olmaması üstüne birleşimi saat 14.00’te toplanmak suretiyle kapattı.


Kaynak: webhane.com

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

mega888 apk